Welcome to chatturatwittayakharn school


  หน้าแรก     กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ อาคาร 3 ชั้น2 ห้อง 312


นางรวยริน เจริญสลุง
ครู ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระ


นางธัญญารัตน์ มีศักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางสมเพียร ถิ่นชีลอง
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางสิริธิดา บุญโฮม
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางสาวณัฐชญามาศ คำพิทักษ์
ครู


นางสาวทัศนีย์วรรณ สิริรัตน์
ครู ชำนาญการ


นางสาวปาจรีย์ วงษ์ไกร
ครู ( จีน )


นางสาววนิดา ลอยอากาศ
ครู (อัตราจ้าง)


นางสาวSoyeong Hwang
ครู (อัตราจ้าง) (เกาหลี)
สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 16 สิงหาคม 2561

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


ออนไลน์ทั้งหมด 16 คน
หมายเลข IP 54.81.196.35
คุณเข้าชมลำดับที่ 587,924

   
 
โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
304 หมู่ 12 ต.โพธิ์ทอง อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
Tel : 044851163  Fax : 044851163
Email : pichet76@gmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.