044-851163

ติดต่อโรงเรียน

ckschool

ติดตามข่าวสาร

จังหวัดชัยภูมิ

ตําเเหน่งโรงเรียน

Search
Close this search box.
Search
โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
Chatturatwittayakarn School

ระบบลงทะเบียนเรียน

กิจกกรรมพัฒนาผู้เรียน

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT1)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.อมร ชัยวิเชียร ผู้อำนวยการโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร พร้อมด้วยนางสาวศันสนีย์ ถิตย์อำไพ รองผู้อำนวยกา...
ดร.อมร ชัยวิเชียร ผู้อำนวยการโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร พร้อมด้วยนางสาวศันสนีย์ ถิตย์อำไพ รองผู้อำ…
การนิเทศติดตามตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน
โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จากสำ…
โครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานทักษะทางภาษาไทย และ สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่1และ4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนจัดุรัสวิทยาคาร ได้จัดกิจกร…

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)

จดหมายข่าวรอบรั้วนํ้าเงินขาว

กิจกรรมรั้วนํ้าเงินขาว

ติดต่อโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ

ช่องทางสอบถาม

chatturatwittayakarn.info@gmail.com

ตําเเหน่งโรงเรียน

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร บ้านเลขที่ 304 หมู่ 12 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130