044-851164

ติดต่อโรงเรียน

ckschool

ติดตามข่าวสาร

จังหวัดชัยภูมิ

ตําเเหน่งโรงเรียน

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
Chatturatwittayakarn School

ระบบลงทะเบียนเรียน

กิจกกรรมพัฒนาผู้เรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.อมร ชัยวิเชียร ผู้อำนวยการโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร พร้อมด้วยนางสาวศันสนีย์ ถิตย์อำไพ รองผู้อำนวยกา...
ดร.อมร ชัยวิเชียร ผู้อำนวยการโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร พร้อมด้วยนางสาวศันสนีย์ ถิตย์อำไพ รองผู้อำ…
การนิเทศติดตามตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน
โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จากสำ…
โครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานทักษะทางภาษาไทย และ สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่1และ4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนจัดุรัสวิทยาคาร ได้จัดกิจกร…

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)

จดหมายข่าวรอบรั้วนํ้าเงินขาว

กิจกรรมรั้วนํ้าเงินขาว

ติดต่อโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ

ช่องทางสอบถาม

chatturatwittayakarn.info@gmail.com

ตําเเหน่งโรงเรียน

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร บ้านเลขที่ 304 หมู่ 12 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130