ข้อมูลพื้นฐาน
งานวิชาการ
กลุ่มงานต่างๆ
บริหารงานทั่วไป
จดหมายข่าว จ.ค.
การเรียนทางไกล
ทดสอบ ทดสอบ


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
อัตลักษณ์นักเรียน
วัฒนธรรมโรงเรียน
อัตลักษณ์โรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
งานวิชาการ
งานประกันคุณภาพ
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
งานจัดการเรียนการสอนDLIT
สื่อการเรียนรู้
งานนิเทศนิเทศการเรียนการสอน
กลุ่มงานต่างๆ
ฝ่ายบริหาร
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
บรรณารักษ์
โครงสร้างการบริหารงาน
บริหารงานทั่วไป
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
จดหมายข่าว จ.ค.
การเรียนทางไกล
DLTV7 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
DLTV8 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
DLTV9 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
DLTV10 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
DLTV11 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
DLTV12 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ทดสอบ ทดสอบ
เอกสาร 1
เมนูทางขวา
ข้อมูลจำนวนบุคลากร
ข้อมูลจำนวนนักเรียน
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระวิภาษาไทย
กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
OBECTV
โรงเรียนสุจริต
แสดงความคิดเห็น
เว็บครูพิเชษฐ คงสตรี
TEPE Online
dsd
OBECTV
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาฯ
O1--โครงสร้าง
O2--ข้อมูลผู้บริหาร
O3--อำนาจหน้าที่
O4--แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
O5--ข้อมูลการติดต่อ
O6--กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
O7--ข่าวประชาสัมพันธ์
O8--Q&A
O9--Social Network
O10--แผนดำเนินงานประจำปี
O11-รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O12--รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O13--คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14--คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15-- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16--รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17--E-Service
O18--แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O20--รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O21--แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22--ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23--สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24--รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O25--นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26--การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27--หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28--รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O29--แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30--ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31--ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O32--ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33--การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O34--เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35--การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36--การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37--การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O38--การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39--แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40--รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 6 เดือน
O41--รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O42--มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43--การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O19-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
เอกสารต่างๆ
สื่อการเรียนรู้
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 1 2 3 45 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 4 มีนาคม 2564
รวมลิงค์ต่างๆ
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.238.36.32
คุณเข้าชมลำดับที่ 694,913

การประเมิน-ITA
แบบสอบถาม
   
 
โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
304 หมู่ 12 ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
Tel : 044851163   Fax : 044851163
Email : ckpic@ctr.ac.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.