Welcome to chatturatwittayakharn school


  หน้าแรก     การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
กลุ่มสาระการงานอาชีพ กลุ่มบริหารงานวิฃาการ


นางจารุณี คงสตรี
ครู ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระ


นายพรมวิทย์ กำเนิดจอก
ครู ชำนาญการพิเศษ (เกษตร)


นายพิเชษฐ คงสตรี
ครู ชำนาญการพิเศษ (เทคโนโลยี)


นางคำพอง ชัยมีแรง
ครู ชำนาญการพิเศษ (คหกรรม)


นายประจวบ เจียมศักดานุวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ (อุตสาหกรรม)


นายสมเกียรติ เชิดชูณรงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ (อุตสาหกรรม)


นางสาวจีรนุช พิมพ์ทวด
ครู ชำนาญการพิเศษ (เทคโนโลยี)


นายศุภัชกร มีชำนาญ
ครู ชำนาญการพิเศษ (อุตสาหกรรม)


นายสมส่วน ใจจันทึก
ครู ชำนาญการพิเศษ (เกษตร)


นางสิริพร มงคลกำธร
ครู ชำนาญการพิเศษ (เทคโนโลยี)


นางราณี มงคลศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ (คหกรรม)


นายอนันท์ กล้ารอด
ครู ชำนาญการพิเศษ (เกษตร)


นางสาวสุกัญญา กิ่งรังกลาง
ครู ชำนาญการ (เทคโนโลยี)


นายกมนทรรศน์ ภิรมย์ชม
ครู ชำนาญการ (เทคโนโลยี)
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 17 ตุลาคม 2561

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


ออนไลน์ทั้งหมด 22 คน
หมายเลข IP 54.162.133.222
คุณเข้าชมลำดับที่ 600,684

   
 
โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
304 หมู่ 12 ต.โพธิ์ทอง อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
Tel : 044851163  Fax : 044851163
Email : pichet76@gmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.