Welcome to chatturatwittayakharn school


  หน้าแรก     กลุ่มสาระภาษาไทย 

กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระภาษาไทย  
กลุ่มสาระภาษาไทย อาคาร 3 ชั้น1 ห้อง 304


นางสุวรรณรัตน์ ก้อนภูธร
ครู ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระ


นางบุญศิริ สุทธิศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ รองหัวหน้ากลุ่มสาระ


นายธงไชย สุทธิศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางทัศนีย์ แป้นสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางมะลิ ปัญจไชยา
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางสาววิภา พิงชัยภูมิ
ครู


นายจิรศักดิ์ จิรสาโรช
ครู


นางสาวจุฑาภรณ์ ชาไธสง
ครู (อัตราจ้าง)
สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 16 สิงหาคม 2561

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


ออนไลน์ทั้งหมด 13 คน
หมายเลข IP 54.81.196.35
คุณเข้าชมลำดับที่ 587,913

   
 
โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
304 หมู่ 12 ต.โพธิ์ทอง อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
Tel : 044851163  Fax : 044851163
Email : pichet76@gmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.