Welcome to chatturatwittayakharn school


  หน้าแรก     กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 

กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
กลุ่มสาระสังคมศึกษา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 223


นายสุรจิต เสาโกมุท
ครู ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระ


นางนิตยา รุ่งนภาไพร
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางสุจิรา รุ่งรัตน์ตระกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางอมรรัตน์ เกิ้นโนนกอก
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางสาวสิริกร ประเสริฐกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางอำไพร ภูมิขันธ์
ครู


นางสาวหัตถยา ปุ้งโพธิ์
ครู


นางแสงธรรม วงษ์วัติ
ครู


นายภูวดล ขันทอง
ครู (อัตราจ้าง)


นายไกรวิทย์ เขตจัตุรัส
ครู (อัตราจ้าง)
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 17 ตุลาคม 2561

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


ออนไลน์ทั้งหมด 12 คน
หมายเลข IP 54.162.133.222
คุณเข้าชมลำดับที่ 600,663

   
 
โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
304 หมู่ 12 ต.โพธิ์ทอง อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
Tel : 044851163  Fax : 044851163
Email : pichet76@gmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.