Welcome to chatturatwittayakharn school


  หน้าแรก     กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 217


นางกิจวิวรรณ กำลังเหลือ
ครู ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระ


นายพัลลภ วรรณชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ รองหัวหน้ากลุ่มสาระ


นางจิราวรณ พงษ์อุดม
ครู ชำนาญการพิเศษ


นายณัฐภูมินทร์ กำลังเหลือ
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางณิธิมา เดือนกลาง
ครู ชำนาญการ


นางวิไลวรรณ์ คำทองทิพย์
ครู ชำนาญการ


นายทวิช บุญโฮม
ครู ชำนาญการพิเศษ


นายองค์อาจ คำทองทิพย์
ครู ชำนาญการ


นากำชัย ศิริอาริยะกุลผลมา
ครู ชำนาญการ


นายเอกพล อุดมทรัพย์
ครู


นางสมฤทัย สิงห์ประสาท
ครูอัตราจ้าง


นางสาววรรณา วุฒิสมบรูณ์
ครูอัตราจ้าง
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 17 ตุลาคม 2561

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.162.133.222
คุณเข้าชมลำดับที่ 600,655

   
 
โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
304 หมู่ 12 ต.โพธิ์ทอง อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
Tel : 044851163  Fax : 044851163
Email : pichet76@gmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.