จัดการเว็บไซต์

ข้อมูลพื้นฐาน
งานวิชาการ
ข้อมูลบุคลากร
บริหารงานทั่วไป
จดหมายข่าว จ.ค.
การเรียนทางไกล
ทดสอบ ทดสอบ
งานห้องสมุด
ระบบจัดการสถานศึกษา

  หน้าแรก     กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ อาคาร 2 ห้อง 202


นายชนะศึก โพธิ์นอก
ครูชำนาญการพิเศษ (เคมี) หัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นางสาวสุกัญญา กิ่งรังกลาง
ครูชำนาญการพิเศษ (เทคโนโลยี) รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นางสาวศิริกัญญา ชัยพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นางสาวจีรนุช พิมพ์ทวด
ครูชำนาญการพิเศษ (เทคโนโลยี)


นางกรพินธุ์ วงศ์รัตนชัย
ครูชำนาญการพิเศษ (ชีววิทยา)


นางมะลิ เคนชมภู
ครูชำนาญการพิเศษ (เคมี)


นางอัมพร ใจจันทึก
ครูชำนาญการพิเศษ (ฟิสิกส์)


นางสิริพร มงคลกำธร
ครูชำนาญการพิเศษ (เทคโนโลยี)


นายกมนทรรศน์ ภิรมย์ชม
ครูชำนาญการพิเศษ (เทคโนโลยี)


นางรุจิรา มาลาทอง
ครูชำนาญการพิเศษ (ฟิสิกส์)


นางมณีรัตน์ จิตปรีดา
ครูชำนาญการพิเศษ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)


นายกฤตยพงศ์ อิ่มวิเศษ
ครูชำนาญการ (เทคโนโลยี)


นางสาวอำพร ฟ้าห่วน
ครู (ชีววิทยา)


นายมงคล ปัญญาสิทธิ์
ครู (ฟิสิกส์)


นางสาวอริยา ทองดี
ครู (ชีววิทยา)


นายณัฐชนน ตาปราบ
ครูผู้ช่วย (เคมี)


นางสาวนิธิดา ทองใสย์
พนักงานราชการ
เอกสารต่างๆ
เรียนรู้ออนไลน์
สื่อการเรียนรู้
มิถุนายน 2565
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 2930 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 29 มิถุนายน 2565
รวมลิงค์ต่างๆ
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.201.96.43
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,007,079

การประเมิน-ITA
แบบสอบถาม
   
 
โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
304 หมู่ 12 ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
Tel : 044851163   Fax : 044851163
Email : ckpic@ctr.ac.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.