ข้อมูลพื้นฐาน
งานวิชาการ
กลุ่มงานต่างๆ
บริหารงานทั่วไป
จดหมายข่าว จ.ค.
การเรียนทางไกล
ทดสอบ ทดสอบ


  หน้าแรก     งานประกันคุณภาพ 

งานประกันคุณภาพ
งานประกันคุณภาพ  

enlightened งานประกันคุณภาพ enlightened

enlightened  เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาภายในปี 2562  ดาวน์โหลด
         1. แนวทางการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
         2. การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
         3. แผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
         4. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษา
         5. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
         6. การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
         7. การจัดทำรายงานประจำปี
         8. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
         9. คู่มือการประเมินคุณภาพภายใน
        10. แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานขั้นพื้นฐาน
        11. แนวทางการประเมินอ่านคิดวิเคราะห์
        12. คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานใหม่
        13. แนวทางการเขียนรายงานSAR
    
enlightened  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล(SAR)2562

 enlightened รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปี 2562
     
     1. ปกรายงานประจำปีของสถานศึกษา 2562

     2. คำนำสารบัญ SAR
     3. 
เนื้อหา SAR โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารปีการศึกษา 2562
     4. 
มาตรฐานแนบท้ายภาคผนวก
     

 

update 30 มิถุนายน 2563 : 09.00 น.

 

 

 

เอกสารต่างๆ
สื่อการเรียนรู้
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 1 2 3 45 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 4 มีนาคม 2564
รวมลิงค์ต่างๆ
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.238.36.32
คุณเข้าชมลำดับที่ 694,929

การประเมิน-ITA
แบบสอบถาม
   
 
โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
304 หมู่ 12 ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
Tel : 044851163   Fax : 044851163
Email : ckpic@ctr.ac.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.