ข้อมูลพื้นฐาน
งานวิชาการ
กลุ่มงานต่างๆ
บริหารงานทั่วไป
จดหมายข่าว จ.ค.
การเรียนทางไกล
ทดสอบ ทดสอบ


  หน้าแรก     ประวัติโรงเรียน 

ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน  

 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

 

 • พ.ศ.๒๔๙๔ กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอจัตุรัส โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนจัตุรัส” มีอักษรย่อว่า “ช.ย.๗” เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น โดยในระยะแรกอาศัยอาคารเรียนโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลเป็นที่ทำการและอาคารเรียน
   
 • พ.ศ. ๒๔๙๖ ย้ายจากโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลมาเรียนอยู่ที่อาคารเรียนของตนเองซึ่งสร้างในที่ ราชพัสดุบริเวณ หมู่ ๑ ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 • พ.ศ.๒๕๐๓ กระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนแปลงฐานะโรงเรียนจัตุรัส เป็นโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลาย เปิดสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๗
 • พ.ศ.๒๕๑๗ กระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนแปลงฐานะโรงเรียนจัตุรัส เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑- ม.๓)
 • พ.ศ.๒๕๒๑ ย้ายโรงเรียนจากที่ราชพัสดุ ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิมาสร้างอาคารเรียนใหม่ในที่ราชพัสดุ จำนวน ๖๙ ไร่ ๓ งาน ๒๐ ตารางวา ติดทางหลวงแผ่นดินสาย ๒๐๑ (สีคิ้ว-ชัยภูมิ) บริเวณ เลขที่๓๐๔ หมู่๑๒ บ้านโพธิ์ทอง ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 • พ.ศ.๒๕๒๔ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารได้รับอนุมัติให้เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • พ.ศ.๒๕๔๒ โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนต้นแบบเกษตรครบวงจรตามแนวทฤษฎีใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๒
 • พ.ศ.๒๕๔๖ โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ ๑ อำเภอ   ๑ โรงเรียนในฝัน (Lab School Project) ของสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • พ.ศ. ๒๕๔๗ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนเร่งสู่ฝัน (FAST TRACK) ในโครงการ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน   ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียน TOT IT    SCHOOL ของบริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่น และโรงเรียนได้รับการประเมินภายนอก จาก สมศ.(รอบแรก) เมื่อวันที่ ๕-๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗
 • พ.ศ.๒๕๔๘ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารได้รับการรับรอง จาก สพฐ. ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
 • พ.ศ.๒๕๕๐   โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ ประเภทที่ ๑ รุ่นที่ ๑
 • พ.ศ.๒๕๕๒ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรมจาก สพฐ. ร่วมกับธนาคารออมสิน และได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ(เป็นจิตอาสา)
 • พ.ศ.๒๕๕๓ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารได้รับคัดเลือกจาก สพฐ.เข้าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School ) ๕๐๐ โรงเรียนแรก
 • พ.ศ.๒๕๕๔ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารได้รับรางวัลการประกวดนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม โดย สพฐ.ร่วมกับธนาคารออมสิน
 • พ.ศ.๒๕๕๕ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้พระราชกรณียกิจและขยายผลพระราชดำริตามแผนงานส่งเสริมการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ


เอกสารต่างๆ
สื่อการเรียนรู้
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 1 2 3 45 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 4 มีนาคม 2564
รวมลิงค์ต่างๆ
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.238.36.32
คุณเข้าชมลำดับที่ 694,901

การประเมิน-ITA
แบบสอบถาม
   
 
โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
304 หมู่ 12 ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
Tel : 044851163   Fax : 044851163
Email : ckpic@ctr.ac.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.