ข้อมูลพื้นฐาน
งานวิชาการ
กลุ่มงานต่างๆ
บริหารงานทั่วไป
จดหมายข่าว จ.ค.
การเรียนทางไกล
ทดสอบ ทดสอบ

    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

:: สมัครเรียนออนไลน์ >> http://sites.google.com/view/ckadmission 

 

 

 

 

 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ หอป ... กิจกรรมการวัดและประเมินผลยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรง ...
กิจกรรมการวัดและประเมินผลลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ค่ายลูกเสื ... สวดมนต์เช้าวันธรรมสวนะ (วันพระ) และตอบคำถามวันตรุษจีน 2564 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายใน)  
ประกาศโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 
      เรื่อง ผลการสอบเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ EIS (English for Integrated Studies) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1...

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน(ภาษาไทย) 
      รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน(ภาษาไทย) 

รับสมัครคัดเลือกชาวต่างประเทศเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน) 
      รับสมัครคัดเลือกชาวต่างประเทศเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน)

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอก)  
ประกาศโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร...     จำนวนผู้เข้าชม 0 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ เรื่อง รายชื่อพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีคะแ...     จำนวนผู้เข้าชม 3 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการประเมินการปฏิบ...     จำนวนผู้เข้าชม 4 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโ...     จำนวนผู้เข้าชม 5 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ เรื่อง ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตข...     จำนวนผู้เข้าชม 6 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ เรื่อง ประกาศข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินทางราชการ...     จำนวนผู้เข้าชม 6 ครั้ง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองคลัง จำนวน 8 รายการ...     จำนวนผู้เข้าชม 3 ครั้ง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถส่วนกลาง รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 4636 เพชรบู...     จำนวนผู้เข้าชม 3 ครั้ง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาแรงงานสำรวจข้อมูลประชากรสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...     จำนวนผู้เข้าชม 4 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์...     จำนวนผู้เข้าชม 6 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ตกลงราคาจ้างการประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียนในโรงเรียน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนอนกรีตเสรมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านหนองตราดพัฒนา ถนนรอบสระน้ำประปา
   ประกาศ ทต.บ้านซ่อง จ้างเหมาบริการเก็บค่าธรรมเนียมบริการเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน เม.ย.- พ.ค.64
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ แบบ สขร.๑
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะกรจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา
   โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มู่ที่ 10 บ้านขามใหม่พัฒนา ซอยข้างศาลาประชาคม
   ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านหนองสมบูรณ์ ถนนสายหน้าฟาร์มไก่หนองสมบูรณ์
   ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านไทยสามัคคีซอยหน้าบ้านนายเอกลักษณ์ ศรีนาม
   การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา การจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลตะแบกบาน
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลตะแบกบาน
   ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล. จุดบ้านนางมะลิ เกษทองถึงบ้านนายจรูญ
ข่าวย้อนหลัง
 
เอกสารต่างๆ
สื่อการเรียนรู้
กุมภาพันธ์ 2564
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 2324 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
วันที่ 23 เมษายน 2564
รวมลิงค์ต่างๆ
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.235.191.73
คุณเข้าชมลำดับที่ 915,547

การประเมิน-ITA
แบบสอบถาม
   
 
โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
304 หมู่ 12 ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
Tel : 044851163   Fax : 044851163
Email : ckpic@ctr.ac.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.